Författararkiv: admin

Olika varianter

Acne är något som nästan alla haft, eller kommer att få. Och har man inte fått den som ung så kan man alltid råka ut för den i äldre är år som en sk vuxenackne. Dock kan det delas in i tre olika grupper. Dessa grupper är lindrig acne, måttligt svår acne och svår acne. Det är en form av hudsjukdom som man blir drabbad av och det kan drabba alla, oavsett ålder eller kön. Acne uppstår på grund av en ökad produktion av talg. Det kan även bero på en ökad bakterietillväxt. Detta leder till en inflammation i talgkörteln som kan orsaka både finnar och pormaskar. I värre fall kan det bli stora bölder, fyllda med var.

Lindrig acne kallas även för komedoakne och är icke-inflammatorisk. Detta är en typ som ger röda, små utslag. Dessa kan vara ömma och de kan även bli små varblåsor. De symtom som kan vara vid denna typ av acne är att hårsäckar bli inflammerade, så väl som inflammerade talgkörtlar. Det kan även ge pormaskar, både vita och svarta eller så blir det knottror. Denna typ av acne är vanlig bland ungdomar som är mitt uppe i puberteten.

Avveckla aktiebolag

Att avveckla AB kan ske på lite olika sätt. Mest drastiska är naturligtvis en konkurs då den drabbar anställa i företaget och eventuella fordringsägare. Sedan kan man likvidera ett aktiebolag som då sker under kontrollerade former. Även där kan naturligtvis enskilda få problem om verksamheten avvecklas. Men trots det ett förhållandevis smärtfritt sätt att avveckla ett företag.

Ytterligare ett alternativ för avveckling är att sälja företaget. Eller snare det som finns kvar i det. För pratar man om att avveckla ett aktiebolag så avser man inte ett aktivt företag i verksamhet utan ett som av någon anledning upphört med verksamheten. Men trots det kan det fins som inkråm i form av maskiner och annat material kvar i företaget som kan behövas avyttras först.

Därefter kan man sälja det som finns kvar vilket är tillgångar som aktiekapital. För att de som köper sedan kan avveckla eller likvidera resten av företaget. En procedur som tar ett antal månader att genomföra. Och därmed kan vara rätt så bekväm att slippa utföra själv.

Molntjänster

Amazon, Google och Microsoft är de tre största som dominerar marknaden idag när det kommer till molntjänster. Det finns så klart även mindre aktörer att välja mellan om man så vill, men vi har valt att i dag kolla lite lätt på de tre största.

Amazon växer sig allt större även om de redan är stora och väl etablerade leverantörer av moln. Det senaste är AWS, som står för Amazon Web Services och det har börjat byggas tre stora datacenter i Sverige. Amazon har flera olika servermiljöer samt att de har är bra stabilitet och en bra uptid. För mail och fildelning erbjuder Amazon bland annat WorkMail och WorkDocs.

Google har flera olika typer av molnbaserade serverlösningar och webbtjänster. Dock är de mest kända för Google Apps. De var tidigt ute med att erbjuda olika gratisversioner samt även ha bra priser för e-post och fillagring till folket. Deras tjänster påminner en del om Microsofts Office 365.

Microsofts molntjänster växer sig större och större och de sticker ut lite genom att de har sitt Office 365. Det är en helhetslösning med e-post, samarbete, kommunikation och fildelning. De har även sett till att Officepaketet ingår som en del av licensen.

Fördelar och nackdelar finns så klart med alla dessa tre ovan. Är det så att du har ett företag som gillar att jobba med Microsoft Office så är det så klart ett bra alternativ. Vill du satsa på lite mer avancerat är det dock inte fel att ta AWS, som är bra särskilt om du jobbar mycket med affärsstrategiska system. Du som inte vill bygga upp och utveckla AWS på egen hand kan anlita en IT-konsult för hjälp med underhåll, migration och arkitektur. Google är för er som gullar att ha en bra lösning för samarbete och kommunikation. Så välj det som ni känner passar er och ert företag.