Kategoriarkiv: Ekonomi

Avveckla aktiebolag

Att avveckla AB kan ske på lite olika sätt. Mest drastiska är naturligtvis en konkurs då den drabbar anställa i företaget och eventuella fordringsägare. Sedan kan man likvidera ett aktiebolag som då sker under kontrollerade former. Även där kan naturligtvis enskilda få problem om verksamheten avvecklas. Men trots det ett förhållandevis smärtfritt sätt att avveckla ett företag.

Ytterligare ett alternativ för avveckling är att sälja företaget. Eller snare det som finns kvar i det. För pratar man om att avveckla ett aktiebolag så avser man inte ett aktivt företag i verksamhet utan ett som av någon anledning upphört med verksamheten. Men trots det kan det fins som inkråm i form av maskiner och annat material kvar i företaget som kan behövas avyttras först.

Därefter kan man sälja det som finns kvar vilket är tillgångar som aktiekapital. För att de som köper sedan kan avveckla eller likvidera resten av företaget. En procedur som tar ett antal månader att genomföra. Och därmed kan vara rätt så bekväm att slippa utföra själv.