Vävtejp

Den vävtejp som vi oftast känner som silvertejp kommer från USA. I USA användes tejpen inledningsvis av hantverkare. Exempelvis för att tejpa skarvar i ventilationstrummor och liknande. Av den anledningen fick den också smeknamnet Duct tape. Denna typ av vävtejp är av något enklare kvalitet än exempelvis det som kallas gaffatejp. Silvertejpen är främst avsedd för permanent montering och håller därmed längre och är starkare. Om man ändå ska demontera tejpen släpper oftast klistret och sitter kvar på platsen som tejpen tidigare var fäst vid. Detta kan lämna kletiga och besvärliga fläckar. Därav rekommenderas permanent montering med denna typ av vävtejp.

Från allra första början var ursprunget till denna vävtejp en grön ammunitionslådetejp till amerikanska armén. Det var under andra världskriget som tejpen fick sitt första genombrott och efter kriget upptäcktes tejpen av civilbefolkningen då man insåg att dess användningsområden var enorma med månsidiga egenskaper.

Vävtejp finns även som textiltejp och ventilationstejp. Tack vare sin starka bärare är exempelvis ventilationstejp utmärkt för sandblästring och krävande fogning av ventilationskanaler. Denna tejp är perfekt för tätning och som skydd eller att packa med.

Textiltejp är utmärkt vid krävande emballering och vid tätning av ventilationskanaler. Den är lätt rivbar och passar utmärkt som markeringstejp vid målning och liknande uppgifter då den kan avlägsnas direkt efter användning. Dessutom finns det elastisk textiltejp, oftast känd som så kallad hockeytejp. Även denna tejp är mycket lätt att avlägsna efter användning.
Mer om vävtejp.