Kalk

Vatten med höga halter av kalk, kallas för hårt vatten. Vattnets hårdhet räknas utifrån hur mycket kalcium och magnesium det innehåller. Finns det höga halter av dessa ämnen så kallas det för hårt vatten och lider det brist på dem, så är det mjukt vatten.
Kalkhaltigt vatten brukar vara hårt, då det innehåller mycket kalcium. Detta är allra vanligast i de delar av Sverige där det finns ett kalkrikt grundvatten. Det är inte farligt att dricka hårt vatten, men man kan uppleva att man får kalkproblem. Detta när man använder sig av vattnet. I vissa fall kan det vara så mycket kalk att du känner av det när du dricker det. Upphettas vattnet, så kan det bli kalkavlagringar. Om detta sker i varmvattenberedare så kallas det för pannsten och det kan i sin tur leda till att det blir förlust i energiöverföringen.
För att åtgärda hårt vatten eller kalkproblem, så finns det idag en mängd olika sätt att göra det på. Det finns bland annat olika avhärdningsfilter man kan använda sig av. Dessa kallas även för kalkfilter eller mjukvattenfilter.
Det kan även vara så att ditt vatten är dåligt av flera orsaker och inte bara kalk. Det är då inte fel att göra en vattenanalys, så att du vet vad du ska använda dig av. Många kalkfilter kan rena mer än bara kalk, men ibland kan en kombination av flera saker behövas.