Välja värmepump

Värmepumpar är ett bra alternativ för den som vill spara på sina kostnader för uppvärmning av hus. Om man använder en värmepump så kan man mer än halvera sina energikostnader och det här gäller året om. Dessutom finns det värmepumpar som även kan kyla luft då man behöver det.

För att välja värmepump så måste man vara medveten om vad som fungerar bäst för den egna bostaden. Det finns vissa generella riktlinjer men man ska alltid kontakta en installatör av värmepumpar för att få ett utförligt svar och en kostnadskalkyl.

Värmepumpar för villa

Då man vill använda sig av en värmepump för uppvärmning av en villa så finns det flera olika intressanta alternativ. Man kan borra och utnyttja bergvärmen för en bergvärmepump, eller gräva för att installera en ytjordvärmepump. Det senare alternativet kräver en större tomt än vad bergvärmepumpen gör, men med en jordvärmepump så slipper man borra 100 meter ner i marken.

Det finns också värmepumpar för villa som utnyttjar inomhus eller utomhus luft och skapar värmeenergi från denna. Med en frånluftvärmepump så använder man den luft som ändå måste ledas ut från huset för att ersättas av ny frisk luft. Just frånluftspumpar anses vara ett mycket bra val för ekonomisk uppvärmning av villa. Den här typen av pump tillhör de värmepumpar som man har mindre problem med vad gäller komponenter som går sönder och måste lagas. För stora hus är det också bra om man använder sig av luftvattenvärmepump där värmen sprids i vattenburna element och i golv.

Värmepumpar för lägenheter

Då man bor i lägenhet har man inte samma möjligheter att utnyttja jord, berg och sjövärmepumpar som då man bor i villa. Detta hindrar en dock inte från att installera någon form av luftvärmepump och utnyttja inomhus och utomhus luft. Oavsett om man bor i lägenhet eller hus så måste man ofta ansöka om särskilda tillstånd för att få installera värmepump. Det här är inget komplicerat men oerhört viktigt att ta tag i innan man skaffar värmepumpen, och särskilt när man har grannar tätt inpå som kanske blir berörda av installationen.

Då man bygger nytt

Den som bygger nytt har mycket större frihet vad gäller val av värmepump. Om man till exempel bygger nära en sjö så kanske sjövärmepumpar kan bli ett smart alternativ. Sjövärmepumpen fungerar ungefär som en ytjordvärmepump med skillnaden att man samlar värmeenergi från sjöns botten. Fördelen med att installera värmepump då man bygger nytt ligger också i att man då har möjlighet att planera för rätt typ av ventilation och värmesystem i huset så att man kan få ut det mesta möjliga av sin värmepump.

Viktigt att tänka på

Då man ska skaffa värmepump så är det viktigt att ta del av information vad gäller hållbarhet och funktionalitet. Online så finns det riktigt bra forum där man kan diskutera med andra värmepumpägare och få svar på frågor om den typ av värmepump man funderar på. Ju mer man utforskar ämnet, ju mer får man veta vilket gör att man kan välja den värmepump som kommer att spara mest pengar och energi samt hålla så länge som möjligt.