Framgång på nätet

Att nå framgång på nätet är något många eftersträvar. Visionen att kunna tjäna pengar på Internet är en stark drivkraft. Men att tjäna pengar är förenat med mycket och hårt arbete och framför allt det tar tid att uppnå målet. Det brukar pratas om arbetsfria inkomster, men det är ofta ett begrepp som används fel när det gäller inkomster och Internet. Det kräver tid och planeringen.

Sedan har det inte så stor betydelse vad det gäller man vill uppnå. Bingospel är ett populärt område att ge sig in i. Online bingo är något som lockar många att både satsa på som affärsprojekt men även att spela. Lite märkligt kan tyckas då bingo är det man ofta förknippar med äldre damer i en bingohall. Men tiderna förändras.

Shopping i alla dess former är ett mer vidsträckt begrepp som faktiskt täcker in det mesta. Att handla online är ett något som har framtiden för sig. Men kräver precis som allt annat en hel del arbete för man kan lyckas att attrahera de som vill handla av en.

Man kan förstås göra enkelt för sig med shopping som att erbjuda produkter gratis. Som exempelvis visitkort.

Vilket till synes kan verka lite märkligt att en produkt som är gratis skall vara ett mått på framgång. Men naturligtvis hänger det ihop med att målsättningen är att den som får första leveransen gratis av visitkort att de skall vara så nöjda att de återkommer och börjar handla.

Framgång på nätet kan också vara att trycka undan andra i resultatlistan efter en sökning. Rykteshantering är ett av orden för det. Johan Ripås har det problemet att det finns en del negativa skriverier om honom och en kampanj har satts igång inför en dokumentär om Google med namnet Du är Googlad. Det är inte Johan Ripås själv som startade kampanjen utan det är andra. Det kan med andra ord bli intressant att se hur den kommer förlöpa framöver.