Säker förvaring

I internettider brukar det mesta när det gäller förvarning syfta på olika lösenord till webbplatser som skall förvaras på ett säkert sätt. Att ens filer, bilder och annat digitalt lagras på ett säkert sätt så inte ett datorhaveri ställer till problem så att allt försvinner.

När det gäller pengar är det ännu känsligare. Att kapa kontokort verkar tillhöra vanligheterna när man betalt med kort. Så inte nog med att man måste hålla koden dold, det går inte ens att lita på butiken eller taxin som har kortläsaren.
Det är den ena typen av säker förvaring avseende mer virtuella företeelser.

Den andra är att skydda fysiska föremål och även då även sedlar. De där sedlarna eller kontanter även kallat som banker och handel gör allt vad du kan för att bli av med. Kassaskåp brukar det kallas för det man förvarar de sakerna i. Ett ord som egentligen inte finns som en fysisk produkt, utan är ett samlingsnamn för olika typer av värdeförsvaringsenheter.
Namnet omfattar skåp som dokumentskåp, säkerhetsskåp, värdeskåp och en hel del annat.
Varje skåptyp har sin bestämda egenskap avseende, vad som skall förvaras och hur säkert det kan förvaras. Mot brand, stöld eller i kombination.
Så kassaskåp ett samlingsord för en uppsjö av olika produkter.